درباره ما

nature-2171740_640

ایمن پرواز

مربی رسمی فدراسیون وزارت ورزش در رشته پاراگلایدرو پاراموتور

طراح و مجری برگزاری دوره های مختلف آموزش پاراگلایدر و پاراموتور و سقوط آزاد

دارای مدرک مربی گری از فدارسیون وزارت ورزش در رشته پاراگلایدر و پاراموتور

دارای مدرک بین المللی مربی گری  APPI

ایمن پرواز

ایمن پرواز

آموزش و پرواز تفریحی با پاراگلایدر

ایمن پرواز

ایمن پرواز

100
آموزش پرواز
100
مشاوره تخصصی
100
پرواز تفریحی
100
بهترین تجهیزات

ایمن پرواز

ارتباط با ما