آموزش پرواز با پاراگلایدر در تهران پاراگلایدر فلای

آموزش پرواز با پاراگلایدر در تهران

آموزش پرواز با پاراگلایدر در تهران

آموزش پرواز با پاراگلایدر در تهران(دوره های آموزشی پرواز)

دوره مبتدی :

دراین دوره با علم روز و اصول و فنون پروازآشنا خواهید شید، این دوره شامل 6 ساعت کلاس آموزش تِئوری و حدود 5 جلسه تمرین زمینی میباشد .

در تمرین زمینی آموزشهای لازم نسبت به لوازم و وسایل پرواز و کلیه ی تکنیک های استفاده از آن داده خواهد شد .

پس از این مرحله 5 جلسه پرواز از تپه کوتاه که در آبیک قزوین و یا تپه تلو انجام میشود سپس یک جلسه پرواز آموزشی دو نفره همراه با مربی انجام شده و درطی آن آموزشهای لازم در رابطه با ترافیک هوایی نیز ارائه خواهد شد .

پس از موفقیت در این تمرینات هنرجو آماده ی پرواز به صورت انفرادی (سولو) خواهد بود و ازطریق رادیو هدایت خواهد شد .

هزینه دوره مبتدی 2.500.000 تومان خواهد شد .

آموزش پرواز با پاراگلایدر در تهران
آموزش پرواز با پاراگلایدر در تهران

پرواز تفریحی دو نفره :

این پرواز در آموزش پرواز با پاراگلایدر در تهران بسیار ساده و بدون نیاز به هیچگونه آموزش میباشد و شخص به راحتی میتواند همراه با یک خلبان حرفه ای ، پروازی دلنشین و لذت بخش همراه با امنیت داشته باشد .

پرواز با پاراموتور :

برای شروع این دوره الزاما” نیاز به داشتن مدرک پاراگلایدر نیست و بصورت فشرده این آموزشها داده خواهد شد و سپس دوره آموزشی پاراموتورآغازخواهد شد .

این دوره شامل مباحٍث تئوری شامل علم پرواز و علوم و فنون مربوطه به همراه آشنایی با تجهیزات پروازی و موتوری مین تننس (تعمیرات و نگهداری) ابتدایی  میباشد و سپس آموزشهای عملی در شمال ایران و پاکدشت تهران برگزار خواهد شد .

هزینه این دوره 3.000.000 تومان میباشد .

سقوط آزاد :

نحوه آموزش بصورت استاتیک لاین و یا بند دار انجام میشود وطی یک هفته بصورت فشرده آموزشهای علم پرواز، بسته بندی چترو حالت گیری و فرود اضطراری و سیمیلاتور برگزار می شود .

سپس 10پرش با هواپیما یا هلیکوپتر واکثرا” در شمال ایران صورت میگیرد که بعد از3-2 پرش بند دار بند برداشته میشود و هنرجو بصورت لحظه ای سقوط می نماید . هزینه این دوره 6.500.000 تومان میباشد .

مدرک ارائه شده در این دوره مدرک پرواز داخلی می باشد .

ارسال نظر